Vakanties vergelijken doe je op VakantieVergelijk.nl.

Ga naar:
Deze website toont overzichtelijk per rubriek alle aanbieders van vakanties en reizen.
VakantieVergelijk.nl, de onafhankelijke reisvergelijker.

Vergelijk je vakantie bij alle aanbieders.

Privacyverklaring

Jouw privacy is voor Vakantievergelijk erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaan wij zorgvuldig om met de door jou ingevoerde gegevens.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Via verschillende formulieren op www.vakantievergelijk.nl worden bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie tussenVakantievergelijk en de desbetreffende bezoeker.

Vakantievergelijk zal de door jouw ingevoerde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Wel gebruiken wij uw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als je hier geen prijs op stelt, dan kun je contact opnemen met informatie of telefoonnummer 0165 320283. Wij zullen dan de benodigde aanpassingen in onze database maken.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing is op websites van derden die via links op www.vakantievergelijk.nl kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen Privacy verklaring
Vakantievergelijk
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.